برگزاری همایش روز طبیعتِ فریدون‌شهر

به نام خدا در پی فراخوان انجمن دوستداران طبیعت شهرستان فریدون شهر صبح امروز ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ با وجود هوای نامساعد ابری و نیمه بارانی مردمان دوستدار طبیعت و محیط زیست با مشارکت مسئولانه در ” راهپیمایی خانوادگی پیوند مهربانی با طبیعت ” و صعود بر بالای تپه تتشویلی و شرکت در همایش سالانه انجمن، نشان دادند […]