ایران زمین را دریابیم!

اگر بر اثر حادثه‌ای در تهران نظیر واژگونی یک ساختمان یا تصادف مترو و … ۵۰ نفر کشته شوند، هیجان عمومی برانگیخته می‌شود و رسانه‌ها غوغا می‌کنند، اما در روزهایی که آسمان آبی تهران با کفن سفید دود و آلودگی پوشیده شده و روزانه ۵۰ نفر را می‌کشد، صدای انفجار آلودگی شنیده نمی‌شود. در نهایت، […]