گزارش برگزاری چهارمین همایش پیوند مهربانی با طبیعت فریدونشهر

چهارمین همایش سالانه پیوند مهربانی با طبیعت فریدونشهر، طبق برنامه از قبل اعلام شده در ساعت ۷ صبح روز جمعه ۷/۳/۹۵ با حضور و تجمع دوستداران طبیعت و محیط زیست در میادین تعیین شده در شهر و سپس آغاز راهپیمایی بسوی محل برگزاری همایش و صعود مردم بر فراز تپه تتشویلی، پس از استقرار و […]

همایش پیوند مهربانی با طبیعت فریدونشهر ۹۵

طبیعت زیبای فریدونشهر با منابع خدادادی و تجدید پذیر آن: آب- خاک- جنگل، پوشش گیاهی و حیات وحش در سالهای اخیر هدف بهره برداری ویرانگر و چندین برابر توان اکولوژیکی آن قرار گرفته است. در نتیجه منابع مذکور که بستر زندگی همه انسانها و  دیگر موجودات می باشد با چالش جدی روبرو شده است. روند […]

چرا فریدونشهر هم باید از پویش سه شنبه های بدون خودرو حمایت کند؟

پس از اطلاع رسانی درباره سه شنبه های بدون خودرو، بعضی از همشهریان خرده میگیرند که: فریدون شهر منطقه ای کوهستانی و یکی از خوش آب و هواترین شهرههای حداقل استان می باشد و تبلیغ مقوله، تناسبی با وضعیت محل ندارد! پاسخ: موقعیت فریدون شهر بگونه ای است که در چاله ای مدور و اطراف […]