زمین را آلوده نکنیم

زمین را آلوده نکنیم   حدود یک هفته قبل در آستانه روز زمین پاک به پیشنهاد آقای مستانی مدیر سوپر مارکت day to day فریدونشهر برای کاهش مصرف پلاستیک بویژه پاکت پلاستیکی در دفتر انجمن مشورت و اطلاعیه ای در این باره تهیه و در اختیار واحدهای صنفی و شهروندان قرار گرفت. ضمن باز نشر […]

اول مسئولیت اجتماعی خشکید، بعد دریاچه ارومیه و جنگل های بلوط

سردبیر ماهنامه اختصاصی محیط زیست و توسعه پایدار، جهان سبز در شماره ۵ با نگاهی متفاوت به مسائل و مشکلات زیست محیطی و… پرداخته است که برای آگاهی مراجعان گرامی این وبسایت منتشر میشود. اول مسئولیت اجتماعی خشکید، بعد دریاچه ارومیه و جنگل های بلوط روزی نیست که خبری از فاجعه ای کوچک یا بزرگ […]