اطلاعیه: ساعت زمین

ساعت زمین یک رویداد جهانی است که برای جلب توجه ساکنان کره زمین به تغییرات اقلیمی و تخریب جو زمین همه ساله برگزار می شود. روز شنبه ۲۹ اسفند ۹۴ از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ بمدت یک ساعت با خاموش کردن لامپ های اضافی و دیگر وسایل الکتریکی با حداقل مصرف برق به کاهش روند […]

جشن چهارشنبه سوری را به روش دیرین و سلامت برگزار کنیم

براساس سنت باستانی ایرانیان، پس از غروب آفتابِ آخرین روز سه شنبه سال، شب چهارشنبه سوری آغاز میشود که با افروختن آتش در فضایی مناسب مانند حیاط، بر سر بام یا کوچه و گذر این آیین را جشن می گرفتند. در سالهای نه چندان دور با آتش کردن چند بوته و یا چند تکه هیزم […]