نیم نگاهی به کشاورزی محل از دیدگاه زیست محیطی

                                  وَلَن تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدِیلًا(قرآن کریم) در گاه شمار (تقویم) محیط زیستی، اول دی ماه بنام روز کشاورزی نامگذاری شده است. کشاورزی از قدیمی ترین مشاغل و سرمایه اصلی مردم و استراتژیک کشور است یعنی تولیدات کشاورزی علاوه […]