” تونل هایی که قلب آبخوان ها را می شکافند! “

بازدید کنندگان گرامی آگاهی دارند که انجمن دوستداران طبیعت طی چند سال اخیر درمورد تخریب های جبران ناپذیر حفر تونل چشمه لنگان و پیامدهای ویرانگر و گرفتاری های مردم ناشی از آن را در سایت انجمن منتشر و نیز مکاتباتی در این باره با مراجع مرتبط انجام داد، که برخی از مدرک داران لابی انتقال […]

هفت ماه در انتظار دریافت پاسخ نامه!!

انجمن دوستداران طبیعت شهرستان فریدونشهر بنا به ماهیت سازمانی که دیده‌بانی از عرصه های ملی، جلوگیری از تخریب و حفظ محیط زیست و پایداری و سرسبزی کشور عزیزمان ایران جزو وظایف خود می داند، نارسایی های زیست محیطی و تخریب های صورت گرفته را رصد، بررسی و به اطلاع مسئولان مربوطه می رساند. از جمله […]