آتش سوزی در حاشیه غربی چشمه سراب

روز جمعه ۹۴/۵/۱۶ قسمتی از مرتع حاشیه غربی پارک معلم (چشمه سراب) فریدونشهر یا بعبارتی حیاط خلوت دانشگاه پیام نور در صد قدمی ساختمان مدیریت بر اثر بی احتیاطی و بی مسئولیتی فرد یا افرادی دچار آتش سوزی میشود! تیم آتش نشانی و چندتن از پرسنل شهرداری و یکی از اعضای شورای شهر بهمراه جمعی […]