تلنگری از طبیعت و خوابزدگی ما

بارش برف سنگین ۳۰-۱۰۰ سانتیمتری و غافلگیرکننده مورخ ۹/۸/۹۳ در منطقه، بعلت عدم برگ ریزان درختان فضای سبز و معابر شهری تا بیشه زارها، باغاتِ مزارع و روستاهای شهرستان فریدونشهر متحمل خسارات دهها میلیارد تومانی شدند، که در این رهگذر زحمات دهها ساله و شاید هم بیشتر مردم در محل در شرایط بحرانی بی آبی […]