سوداگری یا توسعه پایدار؟!

آقای مهندس درویش در سایت خود مطلبی منتشر کرده است که “یکی از اعضای کمیته ملی توسعه پایدار خواهان پایان دادن به ماجرای توسعه پایدار شده است”، و گفته اند: “مملکت باید پول درآورد و توسعه داشته باشد تا بتواند به پایداری بیاندیشد!” من در جایگاهی نیستم که بخواهم وارد بحث علمی بشوم اما بعنوان […]