دریغا از آن یار دیرین دریغ!

با اندوه فراوان درگذشت غم انگیز شادروان “عمو” مختار اصلانی را برای اطلاع دوستان و آشنایان آن مرحوم انتشار می دهیم. زنده یاد مختار اصلانی از پایه گذاران حفظ فرهنگ بومی، مشوقان توسعه و ترویج زبان مادری و از فعالان انجام کارهای عام المنفعه بوده و همیشه در میان اقشار مختلف مردم این منطقه جایگاهی […]