گزارش پاکسازی آبشار پونه زار فریدونشهر

روز ۵ مهر برابر با ۲۷ سپتامبر روز جهانی گردشگری با شعار”گردشگری و آب،حفاظت از آینده مشترک” از سوی سازمان ملل متحد تعیین شده است،هر چند با یک هفته تاخیر، انجمن دوستداران طبیعت فریدونشهر به منظور جلب توجه عموم به مسائل و مشکلات ناشی از گردشگری کنترل نشده و برجسته نمودن پیامد آلودگی گردشگری در […]

دعوت به مشارکت پاکسازی آبشار پونه زار

انجمن دوستداران طبیعت شهرستان فریدونشهر از همشهریان عزیز و همه محیط یاران طبیعت دوست، برای پاک سازی آبشار پونه زار و حاشیه آن دعوت به همکاری می نماید. روز جمعه ۱۳۹۲/۷/۱۲ همه باهم به پاکسازی آبشار پونه زار می رویم. پاکیزه نگه داشتن محیط زیست وظیفه همه ماست.