حمایت از یوزپلنگ ایرانی

دانشمند نام آشنای محیط زیست ایران، استاد محمد درویش، همزمان با روز حمایت از یوزپلنگ ایرانی طرح جالب و ارزنده ای را ارائه نمودند که ضمن استقبال از آن، عین مطلب از وبسایت ایشان نقل می گردد. لینک مطلب