جسم سالم در فکر سالم

انسان بخشی از طبیعت است و ریشه در طبیعت دارد. به طبیعت احترام بگذاریم و احساس مسئولیت کنیم. گذشته را بررسی کنیم و به آینده فکر کنیم. برای دوام و پایداری و حفظ محیط زندگی باید با طبیعت آشتی کرد.به طوری که از وقوع حادثه و شرایط غیر قابل تحمل جلوگیری کرد. ثروتها را میتوان […]

و باز هم آتش سوزی!

عصر روز یکشنبه ۲۰/۵/۹۲ گزارش رسید که در قسمتی از مرتع مزرعه قاضی(جنوب شرق فریدونشهر) آتش سوزی رخ داده است. با اطلاع رسانی بموقع مردم و اقدام فوری آقای عظیمانی رئیس انجمن و چند تن از اعضا و برقراری ارتباط آنان با دیگر افراد نیکوکار و مساعدت شهردار محترم فریدونشهر در اعزام تیم آتش نشانی […]

چرا باغات فریدونشهر همه ساله طعمه حریق میشود؟!

یکی از عوامل تخریب و نابودی پوشش گیاهی درطبیعت آتش سوزی است. اکثر قریب به اتفاق آتش سوزی ها در مزارع و باغات و مرتع و جنگل، عامل انسانی دارد، یعنی بی احتیاطیٍ انسانهای بی مسئولیت باعث آتش سوزی و اینهمه خسارت و ویرانی میشود. باغات “نَکِرَلی” (شرق فریدونشهر) در چند سال اخیر تقریبا همه […]